De God in Eddy – The God in Eddy

 

_DSF3327

 

Eddy Peleman: ‘Vorig jaar in de nacht van 9 op 10 februari gebeurde er iets heel vreemd. Tijdens het gebed begon mijn lichaam plots helemaal door mekaar te schudden. Op dat moment nam God bezit van mij door de Heilige Geest. Ik had nog nooit zo een intense lichamelijke ervaring meegemaakt. Het was een buitengewoon vreugdevol gevoel. Het gaf mij een bijzondere kracht.’
‘Waarom werd ik uitgekozen, een kleine man uit Puurs? Omdat God niet zozeer de grote leiders benadert, maar eerder op zoek is naar de minste en de nederigste mens. Kijk maar eens in de geschiedenis. Maria, moeder van Jezus, was een eenvoudige vrouw. Jozef was een onbekende hardwerkende timmerman. Jezus is geboren in de kleine stad Betlehem. Wie zagen Jezus het eerst? De herders en hoe nederiger kon het dan in een stal? Allemaal tekenen dat God de kleine mens heeft gekozen en ik heb dit aanvaard. Ik zal spreken tegen de wereld door Zijn lippen.’ Om de opdracht te aanvaarden moest Eddy zijn levensstijl drastisch aanpassen. De eerste voorwaarde voor de uitverkorene was dat hij van alles afstand diende te doen. Ten tweede was eenzaamheid en apart tot God bidden een absolute noodzaak. Ten derde ging hij zeer veel in de Bijbel lezen. Heel veel bidden was de vierde voorwaarde, zeker acht uur per dag en liefst dag en nacht. De laatste voorwaarde was heel veel vasten, 150 dagen per jaar gedurende twaalf jaren.
‘Op één van mijn wandelingen kreeg ik zo een teken. God hield mij staande bij drie bomen. Die stelden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor. Nu knuffel ik de drie bomen regelmatig om God liefde terug te geven en te tonen dat ik er voor Hem ben. Onlangs nog vond ik een takje met drie kleine bladeren. Ik ben zeker dat Jezus dat daar heeft neergelegd. De drie blaadjes stelden opnieuw de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor. De Heilige Drie-Eenheid kom ik op heel veel plaatsen tegen. Dit is geen toeval meer.’
‘Het woord van God is meer waard dan al het goud van de wereld samen. De belangrijkste boodschap die ik aan de mensen wil meegeven is dat de tweede komst van Jezus zéér nabij is. Dat zal eerst op een onzichtbare manier zijn. Na zeven jaar verdrukking zal Hij zichtbaar op de aarde komen. Op een ondeelbaar ogenblik zal er een bazuin klinken. In één oogwenk zullen miljoenen mensen weggevoerd worden naar de hemel. Zij die Jezus in hun hart hebben aangenomen zullen worden weggerukt en zullen het eeuwige geluk kennen. De laatste bazuin zal klinken vanuit de hemel.’ aldus Eddy Peleman.
Artikel verschenen in Publi Deluxe 2012.

Foto’s Manuscripten