In ’t Godshuys

Volgens mij zit er heel wat symboliek in deze foto,

de mens keert zijn rug naar de donkere kerk, hij kijkt uit naar het licht, naar een toekomst. Een kerk in verval met tralies naar de huidige levenswijze.

Kan Rome het niet meer waar maken voor onze gemeenschap, dan dienen de gebouwen als erfgoed in stand te worden gehouden en dient

er gezocht te worden naar nieuwe bestemmingen. Daar werken we nu aan mee! Met dit doel hebben we een kunstenaarscollectief opgericht.

We zijn nu met zeven, Een schilderes, een foto-grafieker (ik), een aquareliste, een glaskunstenaar, drie beeldhouwers.

Een verscheidenheid aan kunstvormen die samen zullen tentoonstellen in een kerk, al of niet samen met de erediensten.

Onze eerste tentoonstelling wordt gepland op 19 oktober ter gelegenheid van “Buren bij Kunstenaars”

Ondertussen is er nog heel wat praktisch te organiseren, maar we zijn op weg met het kunstcollectief  “In ’t Godshuys”