Retouche

Om een idee te geven hoe sommige negatieven geretoucheerd moeten worden dit voorbeeld, meestal is het niet zo erg

links boven de scan

rechtsboven de afgewerkte foto: gerecht, geretoucheerd, verscherpt, niveau’s en contrast bijgesteld

onderaan details op ware grote, in het rood aangegeven waar geretoucheerd moet worden.

Klik op de foto voor meer detail

Negatieven

Dit zijn ze , ieder negatief in een zakje en alles in een geschilderde koekendoos, zo heb ik ze gekregen

ondertussen heeft elk negatief een nummer  die de naam van het TIFF bestand heeft gekregen,

het archief is overzichtelijk geworden, eentje herscannen is zo gebeurd

vandaag doe ik een test om een fout belicht negatief drie maal te scannen met  verschillende belichtingstijden

en zo een HDR afwerking te maken, maar er is een fotografische grondregel, wat  niet in het negatief zit krijg je er niet uit !

gelukkig zijn het slecht een paar exemplaren, de belichting is over het algemeen goed, wat niet evident was voor die tijd,

ik had het ook in mijn beginperiode, met de Kodak Retina en de Leica beide zonder ingebouwde belichtingsmeter,

op de duur zit de lichtgevoeligheid in je hoofd.

In het deksel van de koekendoos liggen de nog te scannen negatieven

De Rolleiflex Original (geen belichtingsmeter)

met dergelijk toestel zijn de foto’s gemaakt (foto Wikipedia)