3- Het leven zoals het is – Life as it is


Wat een vader lijden kan…. ( graag gedaan)  Dochter wil een Yoga-handleiding samenstellen van ongeveer 200 foto’s.

What can a father suffer  ….  (with pleasure) Daughter wants to put a Yoga manual together of about 200 photos.

_ESK7907

Advertenties

2- Het leven zoals het is – Life as it is

Je wordt ouder opa.., eerste kleinkind doet zijn communie. Maar opa heeft de eer (en de plicht) de foto te maken.

You get older granddad .. first grandchild does his communion. But Grandad has the honor (and the duty) to take the picture

_ESK8340c

8- Techniek – technique

Wanneer men met deze oude technieken werkt is het dan ook prachtig wanneer je het met een camera uit 1870 kan doen.

Veel techniek is er niet aan dit toestel, geen diafragma, geen sluiter. Er is echter ook geen cassette bij, maar dit probleem wordt morgen opgelost…

When working with these ancient techniques it is wonderful when you can do it  with a camera of 1870.

Many technology is not there to this unit, no aperture, no shutter. However, there is no cassette to, but this problem is dissolved tomorrow …

_DSF6352