***** Uitzicht – ***** View

Wakker worden en ontbijten met dergelijk uitzicht kan alleen met de camper.

De eerste uitstap naar Cap Blanc Nez was een voltreffer.

Linksonder op de horizon zie je de ” the white cliffs of Dover”

Verschillende maal verder klikken op de foto voor een detail.

CapBlancNez

De God in Eddy – The God in Eddy

 

_DSF3327

 

Eddy Peleman: ‘Vorig jaar in de nacht van 9 op 10 februari gebeurde er iets heel vreemd. Tijdens het gebed begon mijn lichaam plots helemaal door mekaar te schudden. Op dat moment nam God bezit van mij door de Heilige Geest. Ik had nog nooit zo een intense lichamelijke ervaring meegemaakt. Het was een buitengewoon vreugdevol gevoel. Het gaf mij een bijzondere kracht.’
‘Waarom werd ik uitgekozen, een kleine man uit Puurs? Omdat God niet zozeer de grote leiders benadert, maar eerder op zoek is naar de minste en de nederigste mens. Kijk maar eens in de geschiedenis. Maria, moeder van Jezus, was een eenvoudige vrouw. Jozef was een onbekende hardwerkende timmerman. Jezus is geboren in de kleine stad Betlehem. Wie zagen Jezus het eerst? De herders en hoe nederiger kon het dan in een stal? Allemaal tekenen dat God de kleine mens heeft gekozen en ik heb dit aanvaard. Ik zal spreken tegen de wereld door Zijn lippen.’ Om de opdracht te aanvaarden moest Eddy zijn levensstijl drastisch aanpassen. De eerste voorwaarde voor de uitverkorene was dat hij van alles afstand diende te doen. Ten tweede was eenzaamheid en apart tot God bidden een absolute noodzaak. Ten derde ging hij zeer veel in de Bijbel lezen. Heel veel bidden was de vierde voorwaarde, zeker acht uur per dag en liefst dag en nacht. De laatste voorwaarde was heel veel vasten, 150 dagen per jaar gedurende twaalf jaren.
‘Op één van mijn wandelingen kreeg ik zo een teken. God hield mij staande bij drie bomen. Die stelden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor. Nu knuffel ik de drie bomen regelmatig om God liefde terug te geven en te tonen dat ik er voor Hem ben. Onlangs nog vond ik een takje met drie kleine bladeren. Ik ben zeker dat Jezus dat daar heeft neergelegd. De drie blaadjes stelden opnieuw de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor. De Heilige Drie-Eenheid kom ik op heel veel plaatsen tegen. Dit is geen toeval meer.’
‘Het woord van God is meer waard dan al het goud van de wereld samen. De belangrijkste boodschap die ik aan de mensen wil meegeven is dat de tweede komst van Jezus zéér nabij is. Dat zal eerst op een onzichtbare manier zijn. Na zeven jaar verdrukking zal Hij zichtbaar op de aarde komen. Op een ondeelbaar ogenblik zal er een bazuin klinken. In één oogwenk zullen miljoenen mensen weggevoerd worden naar de hemel. Zij die Jezus in hun hart hebben aangenomen zullen worden weggerukt en zullen het eeuwige geluk kennen. De laatste bazuin zal klinken vanuit de hemel.’ aldus Eddy Peleman.
Artikel verschenen in Publi Deluxe 2012.

Foto’s Manuscripten

Ook rare vogels bidden iedere dag – Also strange birds pray every day

 

 

 

_DSF3328

 

De man is afkomstig uit Puurs. Zijn vrouw stierf  jong en hij heeft één zoon. Hij woont alleen, maar heeft veel vrienden. Hij was zelf jarenlang bij de jeugdbeweging KSA. Hij bidt nu bijna acht uur per dag. En soms is nog veel meer. Hij heeft ook enorm veel nood aan stilte en rust. Die zijn noodzakelijk om moederziel alleen tot God te kunnen spreken. In zijn huis heeft hij een speciale stoel voorzien voor Jezus. Tijdens zijn gebed zet hij zich naast Jezus en praat heel veel met Hem. Net zoals die eerste dag in februari 2011, kan zijn lichaam ….. Voor hem is dit een heel intens samenzijn met Jezus. Het gebeurt ook dat hij van vreugde danst en zingt. Hij beleeft zijn samenzijn met Jezus heel passioneel. Tijdens zijn momenten in de natuur voelt en ziet hij ook meer en meer uiterlijke tekenen van Gods aanwezigheid.

Hoe heet hij en wat is er gebeurd in februari 2011 en wat zijn de gevolgen… Dat zie en lees  je in de volgende en laatste aflevering….   wordt vervolgd…

Zonderling – Eccentric

 

 

_DSF3324

 

 

Een zonderlinge man, hij komt iedere dag drie uur bidden rond het fort. Ik vroeg hem of hij een natuuraanbidder is, of hij de bomen aanbidt of zoiets, maar nee, dat is het niet ! Hij was vriendelijk en wilde graag wat uitleg geven en zich laten fotograferen. Ik ben reeds eens op TV geweest zei hij.

Er schuilt een lang verhaal achter deze man….   wordt vervolgd

6. Ontmoeting – Encounter

 

_DSF3323

 

 

Ik wil een bezoek brengen aan ‘Fort de Liezele’ een van de forten uit de gordel ter verdediging van de stad Antwerpen uit de jaren voor de eerste wereldoorlog. Waarom het franse opschrift laat het zich raden. Het is een mistige morgen en ik ben een uur te vroeg en maak van de gelegenheid gebruik om eens rond het fort te wandelen.

Juist bij de aanvang zie ik een vreemd personage staan met zijn armen open. Nieuwsgierig zoals ik ben, wil ik hier meer van weten, vooral om er foto’s van te maken…  natuurlijk…   wordt vervolgd…